บันไดเหล็กติดล้อ

บันไดติดล้อ เหล็กกัลป์วาไนซ์  รุ่น B-170

บันไดติดล้อ เหล็กกัลป์วาไนซ์

รุ่น B-170 ขนาด 75x130x171 ซม. (จำนวน 6 ขั้น)

 - ขนาดพื้นยืนชั้นบน 70x50 ซม.

 - ขนาดขั้นบันได 70x20 ซม.

 - ขนาดราวกันตกสูง 70 ซม.

 - ขนาดบันไดปูแผ่นเหล็กลายหนา 2.0 มม.

 - โครงสร้างผลิตจากเหล็กกัลวาไนซ์  1x2 นิ้ว

 - ล้อเหล็กหุ้มยางพียู ขนาด 11 ซม.

 - รับน้ำหนัก 350 กก.  (น้ำหนักบันได 69 กก.)

   ราคา 11,000 บาท

 


บันไดติดล้อ เหล็กกัลป์วาไนซ์ รุ่น B-225

บันไดติดล้อ เหล็กกัลป์วาไนซ์

รุ่น B-225 ขนาด 87x200x257 ซม. (จำนวน 10 ขั้น)

ขนาดพื้นยืนชั้นบน 80x60 ซม.

ขนาดขั้นบันได 80x20 ซม.

ขนาดราวกันตกสูง 80 ซม.

ขนาดบันไดปูแผ่นเหล็กลายหนา 2.0 มม.

โครงสร้างผลิตจากเหล็กกัลวาไนซ์  1.5x1.5 นิ้ว

ล้อเหล็กหุ้มยางพียู ขนาด 17 ซม.

รับน้ำหนัก 1,200 กก.  (น้ำหนักบันได 125 กก.)

ราคา 19,000 บาท

 


บันไดติดล้อ เหล็กกัลป์วาไนซ์  รุ่น B-355

บันไดติดล้อ เหล็กกัลป์วาไนซ์

รุ่น B-355 ขนาด 87x230x357 ซม. (จำนวน 14 ขั้น)

ขนาดพื้นยืนชั้นบน 80x60 ซม.

ขนาดขั้นบันได 80x20 ซม.

ขนาดราวกันตกสูง 80 ซม.

ขนาดบันไดปูแผ่นเหล็กลายหนา 2.0 มม.

โครงสร้างผลิตจากเหล็กกัลวาไนซ์  1.5x1.5 นิ้ว

ล้อเหล็กหุ้มยางพียู ขนาด 17 ซม.

รับน้ำหนัก 1,200 กก.  (น้ำหนักบันได 165 กก.)

ราคา 23,000 บาท

 

 

Visitors: 28,569