โบรชัวร์สินค้า

 

“บริษัท Stow Solution เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และผลิตชั้นจัดเก็บสินค้า (Racking System) เช่น Selective Pallet Rack, Drive in Pallet Rack, Micro Rack, Long Span Shelf,FIFO Rack, Pick Flow Rack, Cantilever Rack, Mezzanine Floor เพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และคลังสินค้าทั่วไป ซึ่งการออกแบบโครงสร้างชั้นเก็บสินค้าของ Stow Solution ได้ผ่านมาตรฐาน AISC (American Institute of Steel Construction)”

 

 

 

 

 

 

Visitors: 86,913