เกี่ยวกับเรา

ชั้นวางอุตสาหกรรม ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม ชั้นวางสินค้าโรงงานอุตสาหกรรม ชั้นเก็บสินค้าอุตสาหกรรมผลิตจําหน่ายชั้นวางสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด คลังสินค้า ชั้นวางอะไหล่ ชั้นเก็บสินค้า ชั้นเก็บของ ชั้นวางอุตสาหกรรม ชั้นวางพาเลท ชั้นสต๊อกสินค้า คลังสินค้า และระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ (AS/RS system) รวมถึงอุปกรณ์การจัดเก็บทุกชนิด

ประเภทของชั้นวาง ชั้นวางสินค้า ชั้นเก็บสินค้าอุตสาหกรรม

- Roll pallet & Roll container (โรล พาเลท และโรล คอนเทนเนอร์) เป็นรูปแบบการพัฒนาไปอีกขั้นของระบบจัดเก็บสินค้า คือเป็นชั้นวางสินค้าที่สามารถเคลื่อนย้ายได้และซ้อนเก็บได้เมื่อไม่ได้ใช้งาน ทําให้ประหยัดพื้นที่ในการใช้งานเหมาะสําหรับบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายของเข้าและออกใน ปริมาณที่ไม่แน่นอน

- Stacking Pallet เป็นการพัฒนาไปอีกขั้นของระบบจัดเก็บ คือเป็นชั้นวางสินค้าที่สามารถเคลื่อนย้ายได้และซ้อนเก็บได้เมื่อไม่ได้ใช้งาน ทําให้ประหยัดพื้นที่ในการใช้งานเหมาะสําหรับบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายของเข้าและออกใน ปริมาณที่ไม่แน่นอน

- Drive-in Rack System การนําระบบ Drive-in Rack System มาใช้กับห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่เมื่อผู้ซื้อหรือลูกค้ามีการเลือกสินค้า และมีการเลื่อนสินค้าโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องปรับสินค้าให้เลื่อนมาข้างหน้าซึ่งเรียกว่า ระบบ LIFO System (last in, first out) ซึ่งสินค้าจะมีการไหลเวียนตามช่องของชั้นวาง ทําให้เป็นประโยชน์มากของพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวาง

- Selective Rack ชั้นวางสินค้าขนาดใหญ่ รับน้ําหนักได้ 1,000 กก.ขึ้นไปต่อพาเลท เหมาะกับคลังสินค้าทั่วไปหรือร้านซุปเปอร์มาเก็ต

- Medium Rack ระบบนี้เป็น Selective System แต่การรับน้ําหนักจะอยู่ระหว่าง 0.5-1.5 ตัน/ชั้น ถ้าสินค้าของท่านบรรจุไว้ในกล่องและมีประเภทสินค้าหลากหลาย ระบบนี้จึงง่ายต่อการจัดเก็บ

 

Visitors: 82,606