เกี่ยวกับเรา


บริษัท Stow Solution เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และผลิตชั้นจัดเก็บสินค้า  เพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และคลังสินค้าทั่วไป ซึ่งการออกแบบโครงสร้างชั้นเก็บสินค้าของ Stow Solution ได้ผ่านมาตรฐาน AISC (American Institute of Steel Construction)  Stow Solution Company is specialized in the design. Manufacturing and Warehousing For use in industry And general warehouse The structural design of Stow Solution racks via standard AISC (American Institute of Steel Construction).


ชั้นวางอุตสาหกรรม ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม ชั้นวางสินค้าโรงงานอุตสาหกรรม ชั้นเก็บสินค้าอุตสาหกรรมผลิตจําหน่ายชั้นวางสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด คลังสินค้า ชั้นวางอะไหล่ ชั้นเก็บสินค้า ชั้นเก็บของ ชั้นวางอุตสาหกรรม ชั้นวางพาเลท ชั้นสต๊อกสินค้า คลังสินค้า และระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ (AS/RS system) รวมถึงอุปกรณ์การจัดเก็บทุกชนิด

ประเภทของชั้นวาง ชั้นวางสินค้า ชั้นเก็บสินค้าอุตสาหกรรม

- Roll pallet & Roll container (โรล พาเลท และโรล คอนเทนเนอร์) เป็นรูปแบบการพัฒนาไปอีกขั้นของระบบจัดเก็บสินค้า คือเป็นชั้นวางสินค้าที่สามารถเคลื่อนย้ายได้และซ้อนเก็บได้เมื่อไม่ได้ใช้งาน ทําให้ประหยัดพื้นที่ในการใช้งานเหมาะสําหรับบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายของเข้าและออกใน ปริมาณที่ไม่แน่นอน

- Stacking Pallet เป็นการพัฒนาไปอีกขั้นของระบบจัดเก็บ คือเป็นชั้นวางสินค้าที่สามารถเคลื่อนย้ายได้และซ้อนเก็บได้เมื่อไม่ได้ใช้งาน ทําให้ประหยัดพื้นที่ในการใช้งานเหมาะสําหรับบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายของเข้าและออกใน ปริมาณที่ไม่แน่นอน

- Drive-in Rack System การนําระบบ Drive-in Rack System มาใช้กับห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่เมื่อผู้ซื้อหรือลูกค้ามีการเลือกสินค้า และมีการเลื่อนสินค้าโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องปรับสินค้าให้เลื่อนมาข้างหน้าซึ่งเรียกว่า ระบบ LIFO System (last in, first out) ซึ่งสินค้าจะมีการไหลเวียนตามช่องของชั้นวาง ทําให้เป็นประโยชน์มากของพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวาง

- Selective Rack ชั้นวางสินค้าขนาดใหญ่ รับน้ําหนักได้ 1,000 กก.ขึ้นไปต่อพาเลท เหมาะกับคลังสินค้าทั่วไปหรือร้านซุปเปอร์มาเก็ต

- Medium Rack ระบบนี้เป็น Selective System แต่การรับน้ําหนักจะอยู่ระหว่าง 0.5-1.5 ตัน/ชั้น ถ้าสินค้าของท่านบรรจุไว้ในกล่องและมีประเภทสินค้าหลากหลาย ระบบนี้จึงง่ายต่อการจัดเก็บ

 

Visitors: 86,912